Recyklohraní

Sběr

22. ledna 2012 v 18:45
Na naší škole probíhá sběr:
  • drobných elektrických spotřebičů (žehličky, kulmofén, hračky na baterie, …),
  • tužkových baterií,
  • pokažených mobilů, nebo mobilů které nepoužíváte,
  • tonerů a cartridgí.
Žáci druhého stupně odevzdávejte sběr v pracovně přírodopisu, žáci prvního stupně třídním učitelkám. Děkuji.

VÁNOČNÍ KOLEDY TROCHU JINAK

30. prosince 2010 v 16:44

             VÁNOČNÍ KOLEDY TROCHU JINAK (6. 12. - 16. 1. 2011)


  

Recyklohraní a společnost EKOLAMP vyhlašují netradiční úkol pro letošní Vánoce!
Složte pro nás speciální vánoční koledu, užijte si při tom spoustu legrace a získejte další body do Recyklohraní.
Zadání úkolu
K vánocům neodmyslitelně patří kromě dárečků a cukroví také vánoční koledy. Vaším úkolem bude jednu takovou netradiční pro nás složit. Jak na to:
1. na www.recyklohrani.cz v sekci aktuální úkoly (po přihlášení se pod vaším ičo a heslem) si vyberte a stáhněte některou z nabízených vánočních melodií
2. na vybranou melodii vymyslete "recyklační koledu", která bude mít alespoň 3 sloky a její text bude povinně obsahovat následující slova:
zářivka, recyklace, příroda, odpad
3.koledu si společně zazpívejte a při tom se natočte na video
4.video (max. délka 1 minut a 30 vteřin) spolu s textem koledy odešlete způsobem uvedeným níže.
Hodnocení
Každá škola, která se zúčastní úkolu a doručí dle pokynů uvedených níže svoji "recyklační"koledu, obdrží 100 bodů; (nahraný zvukový záznam musí být kvalitní).Dále oceníme vždy 3 vítězné práce z každé z následujících kategorií, které vybere odborná komise složená ze zástupců společnosti
EKOLAMP s.r.o., školy umístěné na 1. místě získají bonus 1000 bodů, 2. místo obdrží 500 bodů a práce na 3. místě získají bonus 300 bodů.
I. Kategorie MŠ (do 6 let)
II. Kategorie I. stupeň ZŠ (6 - 11 let)
III. Kategorie II. stupeň ZŠ (12 -15let)
IV. Kategorie SŠ (16 - 18let)
Termín předání prací
Do 16. 1. 2011, 24:00 hod.
Hodnocení prací
Práce budou vyhodnoceny a body připsány do
23. 1. 2011
Zaslání úkolu
Každá škola může zaslat maximálně 2 nahrávky z každé soutěžní kategorie. Nesrozumitelné nebo špatně nahrané záznamy nebudou hodnoceny!
Prosíme, zkontrolujte si před odesláním kvalitu svého záznamu. (samozřejmě chápeme, že většina nahrávek se uskuteční prostřednictvím mobilního telefonu - ale i ten je schopen relativně pěkného záznamu, na
druhou stranu se nemusíte bát - při hodnocení prací nebude důležitá kvalita nahrávky, ale nápaditost zpracování, záznam provedený na digitální kameru nebude tedy upřednostněn před vtipnou a zajímavou nahrávkou pořízenou mobilním telefonem.) U nahrávky nezapomeňte uvést soutěžní kategorii (bez těchto údajů nebude nahrávka
hodnocena)
JEDINÝM MOŽNÝM ZPŮSOBEM odeslání vaší koledy je přes webové stránky Recyklohraní. Po přihlášení se pod vaším ičo a heslem na
www.recyklohrani.cz, můžete, v sekci aktuální úkoly nahrát vaše soubory - video záznam a text koledy.
POZOR, nezasílejte vaše koledy prostřednictvím e-mailu - nahrávky zaslané na info
Recyklohraní budou automaticky mazány bez nároku na bodové hodnocení!!!

Nový úkol

9. března 2010 v 17:19
Cesta odpadů (skupinový, detektivně zeměpisný úkol 2. část)
(8. 3. - 9. 4. 2010)
Úvod:
Úkol "Cesta odpadů" navazuje na úkol "Mapa" z prosince loňského roku, kdy jste zakreslovali místa pro sběr jednotlivých druhů odpadů ve Vaší obci. Odložením odpadů na správné místo však cesta odpadů teprve začíná. Každý druh komunálního odpadu má svojí cestu a místo, kde ji zakončí. Některé odpady putují přímo na konečnou (kterou může být skládka, spalovna nebo recyklační závod), některé během cesty několikrát přestupují. Celá řada odpadů projde opravdu dlouhou poutí, často skončí i na jiných kontinentech (to platí hlavně pro tříděné odpady).
Zadání obecné:
Pokuste se zjistit od obecního nebo městského úřadu nebo svozové firmy, kam až doputují odpady z Vaší obce. Zjistěte tyto informace pro:
1. směsný komunální odpad,
2. objemné odpady,
3. nebezpečné odpady,
4. vytříděné odpady (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)
5. případně další druhy odpadů (dobrovolné).
Vytvořte mapku, nebo jednoduché schéma, kde bude zachycena vaše obec, a pak barevnými šipkami propojte obec se všemi místy, kudy putují Vaše odpady. Místa pojmenujte jednak názvem a jednak typem zařízení (např. Benátky n.J., - skládka, Liberec - třídící linka).Vytvoříte tak názornou pomůcku, kterou můžete zveřejnit i ve škole.
Úprava zadání pro kategorii MŠ a první stupeň ZŚ
Vytvořte pouze mapku, stačí schematicky, není třeba používat mapové podklady, stačí vyznačit důležité orientační body. Najděte si jednotlivá místa na mapě a vyznačte do vašeho schématu.
Úprava zadání pro kategorii druhý stupeň ZŚ a SŠ
Změřte vzdálenosti, které jednotlivé druhy odpadů urazí, najděte rekordmana mezi odpady. Vzdálenosti doplňte do tabulky, kde uvedete druh odpadů, místo kam dorazí a celkovou vzdálenost. Mezipřistání (např. třídící linku) do tabulky neuvádějte, ale nezapomeňte ji vyznačit v mapě.
Grafické zpracování necháme na Vás, mapa by však měla být přehledná, aby byla v praxi použitelná. Svoje dílo vyfotografujte, nebo naskenujte a zasílejte
v elektronické podobě
.
Hodnocení:
Každá škola, která se zúčastní úkolu a předá, výše uvedeným způsobem vypracovanou zprávu obdrží
200 bodů
.
Dvacet oceněných prácí v každé kategorii (obsahem, nebo způsobem zpracování) získá navíc bonus
500 bodů
.
Práce budou vyhodnoceny a body připsány do 30. 4. 2009.
Termín předání prací:
Pátek, 9. 4. 2010, 24:00 hod

Chceš se zapojit? Úkol budeme řešit v přírodvědném kroužku ve středu 13:45 (učebna přírodopisu). Úspěšné řešitele čeká odměna.

Recyklohraní

22. listopadu 2008 v 23:39
V tomto školním roce se naše škola zapojila do projektu Recyklohraní
Zapojujeme se do sběru použitých baterií a drobných elektrospotřebičů, jež jsou klasifikovány jako NEBEZPEČNÝ ODPAD (o recyklaci odpadu se více dozvíte z nástěnky před Pracovnou Přírodopisu ve 2. patře naší školy).
Kromě samotného sběru odpadu také plníme zadané úkoly. Za tyto činnosti sbíráme body a za ty může naše škola získat spousty zajímavých cen z katalogu. 
 

Reklama