Prosinec 2010

VÁNOČNÍ KOLEDY TROCHU JINAK

30. prosince 2010 v 16:44 Recyklohraní

             VÁNOČNÍ KOLEDY TROCHU JINAK (6. 12. - 16. 1. 2011)


  

Recyklohraní a společnost EKOLAMP vyhlašují netradiční úkol pro letošní Vánoce!
Složte pro nás speciální vánoční koledu, užijte si při tom spoustu legrace a získejte další body do Recyklohraní.
Zadání úkolu
K vánocům neodmyslitelně patří kromě dárečků a cukroví také vánoční koledy. Vaším úkolem bude jednu takovou netradiční pro nás složit. Jak na to:
1. na www.recyklohrani.cz v sekci aktuální úkoly (po přihlášení se pod vaším ičo a heslem) si vyberte a stáhněte některou z nabízených vánočních melodií
2. na vybranou melodii vymyslete "recyklační koledu", která bude mít alespoň 3 sloky a její text bude povinně obsahovat následující slova:
zářivka, recyklace, příroda, odpad
3.koledu si společně zazpívejte a při tom se natočte na video
4.video (max. délka 1 minut a 30 vteřin) spolu s textem koledy odešlete způsobem uvedeným níže.
Hodnocení
Každá škola, která se zúčastní úkolu a doručí dle pokynů uvedených níže svoji "recyklační"koledu, obdrží 100 bodů; (nahraný zvukový záznam musí být kvalitní).Dále oceníme vždy 3 vítězné práce z každé z následujících kategorií, které vybere odborná komise složená ze zástupců společnosti
EKOLAMP s.r.o., školy umístěné na 1. místě získají bonus 1000 bodů, 2. místo obdrží 500 bodů a práce na 3. místě získají bonus 300 bodů.
I. Kategorie MŠ (do 6 let)
II. Kategorie I. stupeň ZŠ (6 - 11 let)
III. Kategorie II. stupeň ZŠ (12 -15let)
IV. Kategorie SŠ (16 - 18let)
Termín předání prací
Do 16. 1. 2011, 24:00 hod.
Hodnocení prací
Práce budou vyhodnoceny a body připsány do
23. 1. 2011
Zaslání úkolu
Každá škola může zaslat maximálně 2 nahrávky z každé soutěžní kategorie. Nesrozumitelné nebo špatně nahrané záznamy nebudou hodnoceny!
Prosíme, zkontrolujte si před odesláním kvalitu svého záznamu. (samozřejmě chápeme, že většina nahrávek se uskuteční prostřednictvím mobilního telefonu - ale i ten je schopen relativně pěkného záznamu, na
druhou stranu se nemusíte bát - při hodnocení prací nebude důležitá kvalita nahrávky, ale nápaditost zpracování, záznam provedený na digitální kameru nebude tedy upřednostněn před vtipnou a zajímavou nahrávkou pořízenou mobilním telefonem.) U nahrávky nezapomeňte uvést soutěžní kategorii (bez těchto údajů nebude nahrávka
hodnocena)
JEDINÝM MOŽNÝM ZPŮSOBEM odeslání vaší koledy je přes webové stránky Recyklohraní. Po přihlášení se pod vaším ičo a heslem na
www.recyklohrani.cz, můžete, v sekci aktuální úkoly nahrát vaše soubory - video záznam a text koledy.
POZOR, nezasílejte vaše koledy prostřednictvím e-mailu - nahrávky zaslané na info
Recyklohraní budou automaticky mazány bez nároku na bodové hodnocení!!!

Vyznáte se v sopkách?

30. prosince 2010 v 16:12 9. ročník
Na posledních vyučovacích hodinách přírodopisu jsme mluvili o sopkách a sopeční činnosti. Jestli vás téma zaujalo zkuste si dát krátký test. Co víte o historii i současnosti sopek?

náhled obrázku
   1.Na Zemi je zhruba 500 tzv. ,,spících sopek". Kolik přibližně jich je
aktivních?
a)   50
b)   200
c)   500
d)  1200

2. Jaký typ sopky má za sebou nejdestruktivnější
výbuchy (například erupci Vesuvu, která pohřbila Pompeje?
a) struskový kužel
b) stratovulkán
c) štítová sopka
d) na typy ničivost erupce nezávisí

3.Typickým příkladem kuželovité sopky je
a) Hora St. Helens v USA
b) Vesuv v Itálii
c) Stromboli v Tyrhénském moři
d) Fudži v Japonsku

4.Který z následujících typů erupcí nejenže nemívá katastrofické následky, ale bývá navíc pro svou aktivitu s oblibou pozorován vědci, místními a turisty?
a) pliniovský typ
b) strombolský typ
c) havajský typ
d) peléský typ

5.Jak se nazývá sopečné souostroví v Tichém oceánu, dnes již nerozlučně spjaté se jménem Charlese Darwina?
a) Kurilské ostrovy
b) Orkneje
c) Nová Guinea
d) Galapágy

6. Jedním z projevů sopečné činnosti je vypouštění plynu do okolí, které můžeme hojně pozorovat například ve známé oblasti Yellowstonského národního parku. Nazývá se
a)fumarola
b) lapily
c) puma
d) kaldera

7. Doposud nejničivější zaznamenanou vulkanickou erupci, která postihla 1/13 plochy Země, způsobila v roce 1883 indonéská sopka
a) Stromboli
b) Krakatau
c) Etna
d) Mount Pelée

8.Výbuch sopky Thiery v 17. století př.n.l. pravděpodobně způsobil zemětřesení a vlny tsunami, které smetly z povrchu      
a) mykénskou civilizaci
b) babylonskou říši
c) mínojskou civilizaci         
d) Atlantidu
  
9. Nejaktivnější sopkou světa,dnes činnou téměř nepřetržitě, je tzv. královna sopek
a) Etna
b) Vesuv
c) Santorin
d) Krakatau

10. Zřejmě největším vulkánem Sluneční soustavy je 27 km vysoký Olympus Mons na planetě
a) Merkur
b) Neptun
c) Venuše
d) Mars

Řešení: 1C,2B,3D,4B,5D,6A,7B,8C,9A,10D