Vývoj Země, života a člověka.

6. ledna 2010 v 20:18 |  9. ročník
Vývoj Země, života a člověka.
Od vzniku Země k nejstarším formám života.
Vznik Země se dělí na časové úseky: dlouhé = geologické éry
kratší = periody
Domněnka - Země vznikla shlukováním mezihvězdné látky, která se poté rozžhavila. → počátek geologického období vývoje Země → prvotní zemská atmosféra, jejím ochlazováním vznikala prvotní hydrosféra → oběh vody.
Období bez života → první formy života , koacerváty, předchůdci buněk,první nedokonalé buňky, bakterie,sinice v prahorách. Koncem prahor se vyvinula buňka s typickým jádrem. V buňkách začala probíhat prvotní fotosyntéza.
Starohory - rozšiřovaly se bakterie, sinice i jednobuněčné řasy, na konci mnohobuněčné organismy.


Prvohory - éra trilobitů.
Bouřlivý rozvoj organismů žijících ve vodním prostředí, a to bezobratlých i obratlovců. Nejznámější trilobiti, hlavonožci a korali. Koncem prvohor - ryby, obojživelníci a plazi
Karbon - rozšířily se stromovité kapradiny, přesličky, plavuně…
- velké zalednění, hercynské (variské) vrásnění, černé uhlí.
Perm - objevily se nahosemenné rostliny.
Důkazy o životě - zkameněliny. Vůdčí zkameněliny-zbytky organismů , které se rozšířili do mnoha oblastí světa, avšak brzy vymřely.
Paleontologie - studuje zkameněliny vyhynulých organismů .


Druhohory - éra plazů.
Trias - vznik mohutných vrstev vápenců a dolomitů, celkové oteplení. Živé organismy: hlavonožci, amoniti, první savci, první dinosauři, rozvoj nahosemenných rostlin, stromové přesličky.
Jura - zaplavení souše mořem, rozpad Pangey. Živé organismy: amoniti, belemniti, ryboještěři, první pravé žáby, první praptáci, rozvoj dinosaurů.
Křída - alpínské vrásnění,dopad velkého meteoritu. Živé organismy: rozvoj planktonu, vymření dinosaurů, přečkali savci, počátek krytosemenných rostlin.

Třetihory - éra savců.
Paleogén - alpínské vrásnění - rozvoj ptáků, rychlý rozvoj savců, první kopytníci a šelmy, jednoděložné a dvouděložné rostliny.
Neogén - vznik hnědouhelných pánví, pozvolné ochlazování, rozvoj chobotnatců a koňovitých, první předchůdci člověka, opadavé listnaté stromy(bříza, dub,buk, javor aj.)

Čtvrtohory - éra člověka.
Pleistocén - střídání dob ledových a meziledových, vznik dnešního reliéfu, srstnatí chobotnatci (mamuti) a nosorožci, rozvoj hominidů.
Holocén - oteplení po posledním zalednění,dokončen vývoj člověka do současné podoby.
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama